ἄφλαστα

ἄφλαστον
curved poop of a ship
neut nom/voc/acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Trirreme — El trirreme (en griego τριήρης/triếrês en singular, τριήρεις en plural) era una nave de guerra inventada probablemente en el siglo VII a. C., desarrollada a partir del pentecóntero. Más corto que su predecesor, era un barco con una vela …   Wikipedia Español

  • ACROSTOLIUM — Graece Α᾿κροςτόλιον, in nave dicitur summa pars prorae, sicut ἄφλαςτον, Latine Aplustre, summa parspuppis: Graeci tamen τὸ ἄφλαςτον etiam ἀκροςτόλιον exposuerunt, h. e. proroe summitatem. Est aurem prora proprie pars navis anterior quae a carina… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • φιγούρα — η, Ν 1. εικόνα, ζωγραφιά («δεν τού αρέσουν οι φιγούρες τού βιβλίου») 2. καθένα από τα εικονογραφημένα τραπουλόχαρτα, δηλαδή ο ρήγας, ο βαλές και η ντάμα 3. χορευτική παραλλαγή («έμαθα μια καινούργια φιγούρα τού ταγκό χθες») 4. (στο θέατρο σκιών)… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.